Circumix™

A CircumixTM olyan ipari hidrodinamikus keverőberendezés, amelyet MVM EGI porok és granulátumok folyadékokkal való folyamatos üzemben történő keverésére, nagy homogenitású keverékek előállítására fejlesztett ki. Szabadalmaztatott működési elve nem alkalmaz mechanikus keverést vagy mozgatást, ehelyett az áramló folyadék impulzusával és kinetikus energiájával, az áramlás turbulenciáját és az optimálisan megválasztott tartózkodási időt kihasználva állítja elő a nagy mértékben homogén keveréket.

 

A CircumixTM keverők széles névleges teljesítménytartományra, 20-300 m3/h keverék folyamatos előállítására méretezhetőek. A keverék sűrűségét a berendezés folyamatosan méri, így a keverék koncentrációja is folyamatosan, pontosan szabályozható. A keverő newtoni és Bingham-plasztikus keverékek előállítására és kiadására képes.

 

 

 

A CircumixTM keverőknek több előnye is van a hagyományos, mechanikus keverőkkel szemben:

  • Speciális kialakításának és működési elvének köszönhetően, a teljes keveréktérfogatot folyamatos és intenzív mozgásban tartja, így nem alakulnak holtterek, ahol megfelelő áramlás hiányában a szemcsés anyagok kiülepedhetnek. A keverék homogenitása igen magas.
  • Mivel a berendezés nem mechanikusan kever, alig tartalmaz mozgó alkatrészt, így igen megbízhatóan működik. Karbantartása egyszerű és nem túl költséges, a kopás és elhasználódás nem jellemző.
  • Mivel folyamatos működésű, ideális lehet a feldolgozóipar (pl. vegyipar de akár élelmiszeripar) keverési feladatai számára is.
Működési gazdaság

CircumixTM mixer 3D modellje

 

Kiszállítás előtt előszerelt CircumixTM keverő

 

Sűrűzagyos rendszerek (Dense Slurry System - DSS) - Széntüzelésből származó égési maradékok környezetbarát lerakása.

MVM EGI sűrűzagyos szénhamu-kezelő rendszerei CircumixTM keverőkkel állítanak elő nagy homogenitású, sűrű, de könnyen szivattyúzható pernye-víz szuszpenziót (zagyot). Ez a zagy a lerakóra való kiszállítást követően gyorsan megköt, és szilárd, betonjellegű, tömör anyag keletkezik belőle, amely környezetvédelmi szempontból több, igen kedvező tulajdonsággal bír. A keverék a pernye mellett minden más széntüzelési maradékot is tartalmazhat, így salakot, ágyhamut, durva léghevítői, vagy ECO-pernyét de akár kéntelenítői gipszet is. A keverék előállításához különböző erőművi hulladékvizek is felhasználhatóak, pl. a kéntelenítőből, nedves hűtőtornyok lelúgozásából, vagy a vízkezelőből származó hulladékvizek.

 

Az előállított sűrűzagy nem newtoni, ún. Bingham-plasztikus közeg, koncentrációja tipikusan 50 tm százalék, de ez a tüzelési maradékok paramétereitől és üzemviteltől függően jellemzően a 45 – 55 százalékos tartományban változhat.

 

A sűrűzagyos hamukezelés jelentős környezeti előnyöket kínál más lerakási módókkal összehasonlítva, a megszilárdult sűrűzagy alacsony hidraulikus vezetőképességének (szivárgási tényezőjének) és kedvező szilárdsági tulajdonságainak köszönhetően:


  • Nincs szállópor-szennyezés. Mind a keverő, mind a kiszállító rendszer zárt és nedves közegű. A megszilárdult zagy mechanikai tulajdonságai miatt a lerakón sincs por-elragadás, így sem a zagyrendszerben, sem a lerakón nincs kiporzás.

  • Nincs talaj- vagy talajvíz szennyezés. A lerakóra kiszállított zagy 24-72 órán belül megszilárdul. A megkötött anyag szivárgási tényezője alacsony, jellemzően a 106…1010 m/s tartományba esik, így megnehezíti csapadékvíz behatolását és a szennyezők kioldódását. A sűrűzagy-lerakók csurgalékvize a rendszeres hatósági mérések szerint is tiszta, nem tartalmaz nehézfémeket, és a csurgalék mennyisége sem sok. Amennyiben a csurgalékot összegyűjtik, és pótvízként újrahasznosítják a sűrűzagy rendszerben, nulla hulladékvíz-kibocsátású („zero liquid discharge” – ZLD) rendszer valósítható meg.

A DSS lerakó kimarkolt részén jól látható a megszilárdult zagy betonszerűsége.

 

A talaj- és talajvíz tisztaságát jól szemlélteti, hogy mezőgazdasági termelés folyik a DSS 

 

  • Erőművi hulladékvizek mennyiségének csökkentése. A megszilárduló zagy részben kristályvíz formájában, részben pórusaiba zárva jelentős mennyiségű vizet köt meg, így akár a zagy előállításához használt vizek 80-95 százaléka a lerakón marad. Ha a zagy előállításhoz különböző hulladékvizeket használunk fel, az jelentősen csökkentheti az erőmű hulladékvíz-kibocsátását, ill. a vízkezelés költségeit.
Nagy megbízhatóság, alacsony üzemeltetési és karbantartási költségek

A sűrűzagyos hamukezelés az üzemeltetési költségek tekintetében is előnyben van más lerakási technológiákkal szemben, különösen, ha a teherautós kiszállítással és száraz lerakással hasonlítjuk össze.


  • Mivel a hidrodinamikus keverőben a speciális, erre a célra tervezett zagyszivattyúkon kívül alig van mozgó alkatrész, a berendezés igen megbízható, rendelkezésre állása magas, karbantartása egyszerű és nem költséges.
  • A zagy optimális értéken tartott viszkozitása miatt a csövek kopása jelentéktelen, nem ritka, hogy a megvalósult rendszerekben még több, mint 15 év után is az eredetileg beépített csövek működnek.
  • A rendszer napi üzemeltetéséhez egyetlen kezelőre van szükség. Nincs szükség lerakói személyzetre, gépekre.
  • Az optimum közelébe beállított zagykoncentráció miatt a kiszállítás (szivattyúzás) energiaigénye – és így költsége is - is alacsony.

Nincs szükség porkibocsátás-csökkentő intézkedésekre (pl. locsolás) sem a lerakón.

Bevált technológia

A sűrűzagyos rendszert és az alapjául szolgáló keverőt az 1980-s évek közepe óta fejlesztjük, és több erőműben alkalmazták sikerrel Európában (Magyarország, Románia), az Egyesült Államokban és Indiában. Jelenleg Japánban folyik egy DSS projekt megvalósítása. A működő referenciáink több, mint 6000 MW villamosenergia-termelő kapacitást szolgálnak, közülük néhány már több, mint 15-20 éve.

 

Sűrűzagyos keverőállomás

 

CircumixTM keverők üzem közben

A sűrűzagyos technológia alkalmazása szenes erőművek bezárása során

A sűrűzagyos technológia nem csak működő és jövőbeli szenes erőművekben alkalmazható, de gazdaságos megoldásként jöhet szóba széntüzelésű erőművek meglévő lerakóinak lezárása során is. Helyben történő lezárás esetében a megfelelően alacsony vízáteresztőképességű megszilárdult sűrűzaggyal le lehet fedni a lerakó tetejét. Ez a megoldás lehetővé teszi az áramtermelés fenntartását a lerakó teljes lezárásáig. Olyan esetben, amikor a régi lerakó tartalmát új, a mai előírásoknak megfelelő lerakóba kell átrakni, a sűrűzagyos megoldás jól alkalmazható pernye, vagy más stabilizáló adalék hozzákeverésére.

 

Meglévő hamulerakó tetején kialakított sűrűzagy záróréteg 

 

Lezárt és rekultivált sűrűzagyos hamulerakó, a tetején fotovoltaikus erőművel.